Reçete üzerine eczane tarafından hazırlanan ilaçlar patent ihlali oluşturur mu

Sanayi devrimine kadar ilaçlar Eczacılar, Doktorlar, Simyacılar, Şamanlar, Şifacılar tarafından özel olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktaydı. Bugün geleneksel veya kocakarı ilaçları olarak bilinen uygulama yaygındı.

Sanayi devrimi sonrası ilaç üretimi sıkı hijyen ve üretim kurallarına bağlanmış olup çoğunluğu hazır halde satılmaktadırlar.

Fakat çok az olmakla birlikte özel tarif ve formülle Eczaneler tarafından ilaç hazırlanması da mümkündür.

Eczaneler tarafından hazırlanan bu ilaçların Patent ihlali oluşturup oluşturmayacağı tartışılmış ve netice itibariyle patent ihlali oluşturulmayacağı kabul edilmiştir fakat dikkat edilecek husus “Doktor reçetesi üzerine özel olarak hazırlanmasıdır” yoksa Eczacı tarafından reçete ve talep olmadan hazırlanıp, stoklanan ve satılan ürünler patent ihlali oluşturabilir.  (Marka ve Patent Vekili Av. Murat Eltutan)