DANIŞMANLIK

Büromuz, müvekkillerinin idari ve hukuki süreçlerde ihtiyaç duydukları çözümler konusunda geniş bir hizmet ağına sahiptir.  

Öncelikle koruyucu danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İhtilaf ve sorunları daha doğmadan tespit ederek önlemeyi amaçlamaktadır.

Sorunları sadece hukuki yönleri ile değil, bir bütün olarak işin kendisinden kaynaklanan tüm özellikleri ile ele alarak gerçekçi ve Türkiye koşullarına uygun çözüm yöntemleri bularak müvekkillerine azami fayda sağlamaktadır.

Şirketlerin, Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında SWOT analizlerini yapıp, gerekli önlemlerin alınması.  

Teknokent ve AR-GE merkezlerinin yapılanması. Ticarileştirme, teknoloji transfer ve lisans süreçlerinin yürütülmesi.

Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının korunması, Rekabet ve Telif ihlallerine karşı piyasayı denetleme ve ihlal edenlere karşı önlemler. 

İnternet Hukuku kapsamında idari ve hukuki yapılanmalar. İnternet üzerinden yapılan rekabet ve telif ihlallerinin tespiti ve ihlal edenlere karşı önlemler, başta olmak üzere Ülkemizde ve Dünyamızda yaratıcı, etkin ve kaliteli danışmanlık hizmeti vermektedir.