AVUKATLIK

Ülkemizdeki hukuki mevzuatlar, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği düzenlemelerinden doğrudan alındığı için çağdaş ve ileri seviyededir. Fakat ciddi uygulama sorunları bulunmaktadır.

Hukuk karşısında hak arayışı, hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir.

Yazılı kanunların çağdaşlığı ve güzelliği, fiili uygulamalara çoğu zaman sirayet etmemekte, Türk iş insanı büyük haksızlıklara maruz kalmaktadır.

Hayatın gerçekleri ile hukukun gerçekleri sıklıkla farklılık göstermektedir.

Uygulamada aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır; zira verilen kararı birçok faktör belirler.

Bir yargılamada verilecek kararda; yargıcın, avukatların, bilirkişilerin hukuki bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük etki yapmaktadır. Ayrıca davanın taraflarının da hukuka ve davaya verdikleri önem kararın şekillenmesinde büyük etken olmaktadır.

Adalet, hâkim ve bilirkişilerin insafına bırakılamayacak kadar önemlidir! Zira yargılamanın sonucundan ne hâkim ne de bilirkişi etkilenecektir; kaybedenler ve kazananlar davanın taraflarıdır.

Adaletin tecelli etmesi için zorlanması şarttır!

Taraflar yargılamayı hâkim ve bilirkişilere bırakmamalı, yargılamanın her aşamasında lokomotif görevi görmelidirler. Taraflar iddialarını ve haklılıklarını ispatlamak zorundadırlar, tüm delillerini toplamalı ve konunun uzmanı hukukçu ve danışmanlarla çalışmalıdırlar.

Büromuz, hukuki mücadelelerinde müvekkillerine, teknik ve hukuki destek sunmaktadır.