Patent Teknoloji Devir Danışmanlığı

Patent Teknoloji Devir Danışmanlığı

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka tescilleri hukuken Sınai Mülkiyet kapsamına girmekte olup Lisans verilmesi ve Devir Edilmeleri hukuken mümkündür!

Her hukuki ve idari işlemde olduğu gibi Sınai Mülkiyet Haklarının devri ve lisans işlemlerinde de önem arz eden hususlar bulunmaktadır.

Hukuken hak kaybına uğramamak ve maddi olarak zarara maruz kalmamak için Sınai Mülkiyet Teknoloji Hakların Devri konusunda danışmanlık hizmeti alınmasında fayda vardır.

 

Teknoloji Devir Danışmanlığı Ne Kazandırır ?

- Devir ve Lisans alınmak istenen Teknolojinin tam olarak tescil ve hukuki kapsamının sınırı öğrenilir,

-  Devir ve Lisans alınmak istenen Teknolojinin başka 3. Kişilere de verilip verilmediğinin öğrenilmesini sağlar,

- Tescil belgelerinin, ürünün tam karşılığı olup olmadığını olası başka firmaların tesciline ihlal oluşturup oluşturmadığı noktasında bir ön irdeleme oluşturur,

- Tam ve eksiksiz bir lisans veya devir sözleşmesi taraflar arasında ileride yaşanması muhtemel sorunları baştan engeller, tarafların hukuki ve ticari sınırlarını netleştirir, ihtilafların önüne geçer,

-  Maddi, Manevi zararı ve itibar kaybını engeller…. 

  

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları Lisans ve Devir Danışmanlığı konusunda da hizmet vermektedir…