özel bilirkişi raporu hangi aşamada sunulmalı

Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası  Hangi Aşamada Alınmalı?

Raporun alınma zamanı, kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir; Esas olan tüm tarafların beyan ve delillerinin toplanmasından sonra dosyanın uzmanı tarafından ele alınmasıdır.

Fakat bir taraf dava veya cevap dilekçesini hazırlarken teknik hususlarda destek alma ihtiyacı duyuyorsa ilk aşamada uzman mütalaası almanın faydası olur.

İlk aşamada alınan uzman mütalaası/raporu “karşı tarafın beyan ve delilleri” tam olarak incelenmediği için bir yönüyle eksik kalmış olsa da hukuki açıdan son derece önem arz eden ilk dilekçelerin hazırlanması sırasında sunacağı katkı çok ciddi olacaktır.

Dosyaya sunulacak özel raporun / mütalaanın çok fazla geciktirilmemesinde fayda vardır özellikle Resmi Rapor alınmadan önce mutlaka dosyaya sunulmalıdır.

 

Resmi Bilirkişi Raporundan Sonra Dosyaya Özel Bilirkişi Raporu / Mütalaası Sunulması Mümkün müdür?

Uzman görüş ve mütalaasının dava dosyasına sunum zamanı noktasında kesin bir süre bulunmamaktadır, kural olarak genel usul kurallarına tabiidir.

Fakat beklenen faydayı tam olarak sağlayabilmek için   raporun, yargılama aşamasının başlarında özellikle resmi bilirkişi incelemesi öncesinde dosyaya sunulması büyük önem taşır, bu sayede resmi bilirkişilerin de özel raporu/mütalaayı incelemeleri ve değerlendirmelerine imkan tanınır. Resmi raporlarda yapılacak olası eksiklik ve hataların mümkün mertebe önüne geçmesi sağlanır.

Resmi Raporlardan sonra dosyaya elbette özel rapor / mütalaa sunulması da mümkündür hatta uygulamada genel olarak Resmi Rapor aleyhine gelen taraf dosyaya özel rapor/mütalaa sunarak resmi rapora itiraz etmekte ve iddiasını ispatlamaya çalışmaktadır. Bu durumda özel rapordan elde edilmek istenen fayda tam olarak sağlanamadığı gibi resmi rapora karşı görüş beyan eden raporun ve rapora imza atan uzmanın tarafsızlığı ve güvenilirliği de gereksiz yere tartışmaya açılmaktadır.

 

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi ve teknik birikimle marka ve patent ihtilaflarında teknik ve hukuki mütalaa ve rapor tanzim etmektedir...