Marka Benzerliği

Marka tescili ve hukuku alanında en sık karşılaşılan konuların başında Marka Benzerliği gelmektedir.

Marka Benzerliği her ne kadar bir takım hukuki ve doktrin görüşleriyle sınırları çizildiyse de ana unsur İnsan Yorumudur! 

Benzerlik kavramı da haliyle her insana göre değişiktir; birisinin benzer bulduğunu bir başkası farklı görebilir.

Markaların niteliği, markalarda yer alan ekler, şekiller, markanın anlamı, markanın kullanıldığı ürün ve hizmetler … gibi birçok etken benzerlik değerlendirmesini etkiler.

Hukuki ve idari süreçler başlatılmadan önce mark benzerliği hususunun konusunda uzman marka, patent vekili hukukçular tarafından değerlendirilmesi fayda sağlayacaktır.